Co je „Whistleblowing“ neboli „Ochrana oznamovatelů“

Whistleblowingem se rozumí termín, který se používá pro jednání, kdy jednotlivec neboli oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní či nekalé jednání. Tohoto jednání se mohla dopustit osoba na pracovišti (zaměstnanec) nebo jiná osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („zákon“), je společnost Rolnická a.s. Králíky, IČ: 25978438, sídlem Králíky 1
50401 Nový Bydžov povinna od 1.8.2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání.

Whistleblowing má pro naši společnost zásadní význam, jelikož nám pomůže odhalit nepoctivé jednání či podezření na něj. Tím chrání naše hodnoty a přispívá k větší transparentnosti, zodpovědnosti a etice ve firemním prostředí. Pomocí whistleblowingu mohou být odhaleny a řešeny problémy i nevhodná jednání, a tím získává naše organizace příležitost vyřešit všechna odhalená rizika. Zároveň tento systém poskytuje anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

Jak podat whistleblowing oznámení

Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému Ing. Jiřího Dostála, v provozovně Králíky 1, 50401 Nový Bydžov (tzv. pověřená osoba).

Prostřednictvím oznamovacího whistleblowing systému můžete podat oznámení v případě, že jste osoba vykonávající závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu pro společnost Rolnická a.s. Králíky.

Možnosti podání oznámení

Pokud ve společnosti došlo k protiprávnímu jednání nebo máte informace o tom, že by k němu mohlo dojít, podejte, prosím, oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů:

Oznámení je možné podat elektronicky prostřednictvím e-mailu:

dostal@raskraliky.cz

Oznámení je možné podat písemně prostřednictvím pošty na adresu „pověřené osoby“:

Ing. Jiří Dostál
Králíky 1
Nový Bydžov
50401

Pro správné doručení zásilky je nutné ji označit nápisem „Pouze do rukou příslušné osoby“, „Whistleblowing oznámení“ či podobně.

Oznámení je možné podat písemně vhozením oznámení do schránky označenou názvem whistleblowing. Schránka je umístěna v přízemí administrativní budovy v hale hlavního vchodu mimo dosah kamerového systému.

Umístění schránky v provozovně :

Králíky 1
Nový Bydžov
50401

Na základě telefonické či písemné domluvy (žádosti) je možné podat oznámení osobně na adrese pověřené osoby Jiřího Dostála, Rolnická a.s. Králíky, s.r.o. Králíky 1 50401 Nový Bydžov. Podat oznámení Vám musí být umožněno do 14 dnů ode dne, kdy o osobní podání oznámení požádáte příslušnou osobu.

Příslušná osoba pro „Whistleblowing“:

Ing. Jiří Dostál

dostal@raskraliky.cz

mobil: +420 737 161 365

Pro správné podání oznámení uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ nebo identifikační údaje k ověření totožnosti. V případě nedodržení těchto bodů Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetným opatřením.

Společnost Rolnická a.s. Králíky také upozorňuje, že v případě, že osoba záměrně oznámí nepravdivé protiprávní jednání naplňuje znaky přestupku, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Této osobě nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními, pokud vědomě učinila nepravdivé oznámení.