Soustředěno na mléčné farmě

Základem je chovné stádo 650 dojnic a 550 jalovic holštýnského plemene. Veškerá živočišná výroba Rolnické a.s. Králíky je soustředěna na mléčné farmě nedaleko Petrovic u Hradce Králové.

O stádo denně pečuje sehraný tým 20 ti zaměstnanců a 4 agenturních pracovníků, pod vedením zootechniků Miroslava Daranského a Milana Macáka. Velkou pomocí je nám i Ing. Katěřina Voxová, která mimo jiné spravuje i program PCDart, pomocí něhož celé stádo managujeme.

Průměrná užitkovost dojeného stáda je přes 12,1 tis. litrů mléka při průměrné tučnosti 4,2%. V současné době je průměr na dojnici v laktaci 36,5l a 33,8l na ustájenou.

Krávy dojíme třikrát denně na paralelní dojírně od společnosti Boumatic 2 x 16 side-by-side, která byla nově vybudována v roce 2016 a výrazně zkrátila dobu dojení z téměř 8 hodin na 4,5 – 5 hodin.

Snažíme se zlepšovat

Reprodukce u dojnic byla donedávna, z důvodu selhání vyhledávání říjí u tak velkého stáda, řešena výhradně pomocí synchronizačních protokolů. Nově jsme ale pořídili aktivometry Heatseeker II taktéž od společnosti Boumatic a neustále se snažíme reprodukční ukazatele zlepšovat.

Kontrolu užitkovosti a inseminační službu zajišťuje společnost Chovservis a.s.. Dále spolupracujeme s Ing. Martinem Platilem z Alta Czech s.r.o., který zajišťuje kromě inseminačních dávek i připařovací plán apod. Majoritní většina inseminačních dávek pouštěných na naší farmě pochází od nejlepších plemeníků z USA. Krmné dávky a výživové poradenství zajišťuje Ing. Patricie Kolářová.

Nápomocné jsou i návštěvy a konzultace se zahraničními odborníky jako jsou Robert James, Gordie Jones, Lorin Grams a mnoha dalšími.

Veterinární službu a ultrazvukové vyšetření březostí nám celoročně zajišťují veterinární odborníci na slovo vzatí MVDr. Ondřej Bečvář, MS a MVDr. Ing. David Sajdák.

Zobrazit pdf