Rolnická a.s. Králíky

Rolnická a.s. Králíky hospodaří na cca 4.800 ha zemědělské půdy na Novobydžovsku. Výrobní podmínky jsou omezeny velkým zastoupením těžkých a velmi těžkých půd, kde je omezeno pěstování především atraktivních tržních plodin. Těchto půd máme cca 60 % z celkové výměry.

Další naší nevýhodou je, že hospodaříme na 480 ha luk a pastvin, jejichž využití je rovněž problematické. Tuto nevýhodu podnik řeší zastoupením chovu skotu, kde jsou pěstovány na těchto půdách především krmné plodiny.

Dalším opatřením byla výstavba BPS, které nahrazují živočišnou výrobu v osevním postupu, tím způsobem, že dovolují pěstovat tyto krmné plodiny na těchto nevýhodných půdách.

Tržné plodiny a organické hmoty

Při výrobě el. energie z biomasy vzniká digestát, který je organicko-minerální hnojivo. Produkce digestátu postačí na vyhnojení pozemků v množství 20m3 /ha každoročně.

Organická část hnojivá představuje v přepočtu dávku chlévské mrvy 80q/ha, což je vysoce nadprůměrná dodávka organické hmoty v porovnání s republikovým průměrem. Dále pěstujeme řadu tržních plodin jako je cukrovka, řepka, sója a obiloviny. V rámci okresu Hradec Králové dosahujeme průměrných nebo mírně nadprůměrných výnosů, což je do značné míry způsobeno vlivem nevhodných podmínek.

Společnost Rolnická a.s. Králíky chová krávy 670 ks základní stádo. Zde dosahujeme vynikajících výsledků a tento chov je jeden z nejlepších a nej uznávanějších v ČR, kdy dosahujeme dle kontroly užitkovosti kolem 12 000 kg mléka na jednu dojnici.

Dále Rolnická a.s. Králíky vyrábí 2,5 MGW elektrické energie jako obnovitelný zdroj . Dalším využitím tepla z BPS je výstavba peletkámy, která právě proběhla a v současné době je ve zkušebním provozu.