Bioplynová stanice

Králíky byla připojena k síti 16. 07. 2009 s výkonem 0,995MW a o dva roky později se dokončila druhá část s výkonem 1,2MW a 0,600MW, kdy celkový instalovaný výkon bioplynové stanice dosáhl 2,795 MW. Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici, kde vstupní suroviny tvoří kukuřičná siláž, travní senáž, obilí GPS a hovězí kejda pocházející z vlastní produkce.

Jedná se o BPS s kontinuálním provozem pracující na principu mokré fermentace a dvoustupňového anaerobního kvašení. Vyprodukovaný bioplyn je zdrojem čisté energie. Elektrická energie slouží pro vlastní potřebu střediska Králíky a přebytky dodáváme do sítě. Teplo je využíváno v přilehlém provozu nově zřízené provozovny na výrobu dřevních pelet.