Výroba pelet

Linka na výrobu dřevních pelet byla uvedena do provozu koncem roku 2019 a je součástí Rolnické a. s. Králíky. Pelety se vyrábí ze smrkové štěpky a piliny, kterou dovážíme ze vzdáleného dřevařského podniku. Linka je vybavena mlýnem a peletovacím lisem od firmy Kahl. Pásovou sušičku dodala firma Stella Pawlica. Komletní linku postavila firma Morkus Morava, s.r.o.. Roční produkce by měla dosáhnout 14 tis. t pelet za rok.