Rolnická a. s. Králíky

Hospodaříme na cca 4.800 ha zemědělské půdy na Novobydžovsku

Výroba
Služby

Výroba

Rostlinná výroba

Rolnická a.s. Králíky hospodaří na přibližně 4 800 hektarech zemědělské půdy, z toho obhospodařuje 4 300 hektarů orné půdy a přibližně 500 hektarů luk. Produkce rostlinné výroby je zaměřena především na výrobu objemných krmiv a na pěstování tržních plodin.

Více

Živočišná výroba

Základem je chovné stádo 650 dojnic a 550 jalovic holštýnského plemene. Veškerá živočišná výroba Rolnické a.s. Králíky je soustředěna na mléčné farmě nedaleko Petrovic u Hradce Králové. O stádo denně pečuje sehraný tým 20 ti zaměstnanců a 4 agenturních pracovníků.

Více

Dřevěné pelety

Linka na výrobu dřevních pelet byla uvedena do provozu koncem roku 2019 a je součástí Rolnické a. s. Králíky. Pelety se vyrábí ze smrkové štěpky a piliny, kterou dovážíme ze vzdáleného dřevařského podniku. Linka je vybavena mlýnem a peletovacím lisem od firmy Kahl.

Více

Bioplynová stanice

Králíky byla připojena k síti 16.7.2009 s výkonem 0,995MW a o dva roky později se dokončila druhá část s výkonem 1,2MW a 0,600MW, kdy celkový instalovaný výkon bioplynové stanice dosáhl 2,795 MW. Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici, kde vstupní suroviny tvoří kukuřičná siláž, travní senáž, obilí GPS a hovězí kejda pocházející z vlastní produkce.

Více

Služby

Veřejné stravování

Více

Bazar strojů

Více

O nás

Rolnická a.s. Králíky hospodaří na cca 4.800 ha zemědělské půdy na Novobydžovsku. Výrobní podmínky jsou omezeny velkým zastoupením těžkých a velmi těžkých půd, kde je omezeno pěstování především atraktivních tržních plodin. Těchto půd máme cca 60 % z celkové výměry.

Další naší nevýhodou je, že hospodaříme na 480 ha luk a pastvin, jejichž využití je rovněž problematické. Tuto nevýhodu podnik řeší zastoupením chovu skotu, kde jsou pěstovány na těchto půdách především krmné plodiny.

Více
Pohled na středisko Králíky

Kontakt

Rolnická a.s. Králíky

: 25978438DIČ: CZ25978438

Více

Napište nám dotaz

    Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů